ylakuva_aikuisintra_marjassa.jpg

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen tavoite

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai muu täydentävä lisäkoulutus.

Oppisopimuskoulutuksen aikainen toimeentulo

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutus koostuu työssä oppimisesta työpaikalla ja tietopuolisista opinnoista oppilaitoksessa. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa työtehtävien oppimisessa. Tietopuolisten opintojen osuus oppisopimuskoulutuksessa vaihtelee koulutusaloittain. Keskimäärin se on noin 20 prosenttia.

Oppisopimusopiskelija saa työnopetuksen aikana alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajalta. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, oppisopimuskeskukselta tai -toimistolta voi hakea tältä ajalta päivärahaa. Sen suuruus on 15 euroa päivältä.

Päivärahan lisäksi tällöin on mahdollista saada 17 euron suuruista perheavustusta, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia. Mikäli tietopuolinen koulutus järjestetään muualla kuin henkilön asuinpaikkakunnalla, oppisopimuskeskukselta tai -toimistolta voi hakea myös matka- ja majoituskorvausta.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksen aikaisesta toimeentulosta saa oppisopimuskeskuksista ja -toimistoista sekä Oppisopimus.net -sivustolta.

Oppisopimuskoulutus Tulosta sivu