ylakuva_aikuisintra_marjassa.jpg

Omaehtoisessa koulutuksessa olevan opiskelijan toimeentulo

Omaehtoisessa koulutuksessa olevan opiskelijan toimeentulo

Omaehtoisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan.

Opintotuki

Omaehtoisen koulutuksen aikana on mahdollista saada opintotukea. Se koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Asumismuoto ja perheolosuhteet ratkaisevat, kuuluuko opiskelija asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin.

Tarkempia tietoja opintotuesta saa Kelasta.

Opintorahaa, opintolainaa ja asumislisää koskevan hakemuksen voi jättää myös koulutussihteerille. He antavat myös tarvittaessa opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

  • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
  • ei saa opiskeluun muuta tukea.

 

Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajan. Palkansaajalla tuen suuruus vastaa työttömyysturvan määrää ilman korotusosia. Tuki on verollista tuloa.

Tarkempia tietoja saa Koulutusrahastosta.

Opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu voi olla tietyin edellytyksin mahdollista, jos ei löydy työvoimakoulutuksista sopivaa koulutusta. Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on mm.:

  • työnhakija on yli 25 vuotta
  • työnhakijalle on todettu TE-toimistossa koulutustarve
  • koulutuksesta on sovittu TE-toimistossa ennen opintojen alkamista
  • koulutuksen tulee olla päätoimista (3 ov/kk tai 25 h/vko).

 

Tuen enimmäiskesto on 24 kuukautta. Työttömyysetuudella opiskellessa ns. kassapäivät kuluvat koulutuksen aikana.

Tarkempia tietoja saa TE-toimistosta.

Omaehtoinen koulutus Tulosta sivu