ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Yrittäjyysopinnot Jyväskylän aikuisopistossa

Yrittäjyys on tärkeä osa Jyväskylän aikuisopistoa. Jyväskylän aikuisopiston opinnoissa kannustetaan yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä, joissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat osa opetusta.

Kaikissa perustutkinnoissa on valittavana yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osa, jonka voit valita osaksi suoritettavaa tutkintoa. Keskustele vastuukouluttajasi ja/tai yrittäjyyden kouluttajien kanssa yrittäjyyteen liittyvien tutkinnon osien liittämisestä tutkintoosi.

Yrittäjyys asenteena ja ammattina -opinnot

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yrittäjyydestä, kannustaa yrittäjyyteen ja toimimaan yrittäjämäisesti. Opiskelijalla on valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja toimimiseen yrittäjämäisesti toisen palveluksessa.

Yrittäjyysopintojen kurssit suoritetaan omien tutkinnon perusteiden ja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinpolun 1–4 suorittaneella opiskelijalla on valmiuksia yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen.

1. Ideasta liikkeelle (2 ov) - verkkokurssi
Yrittäjyys Suomessa, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, liikeidea-ajattelu

2. Kannattaisiko yrittää edes; näkökulmia arjen yrittäjyyteen (1 ov) 
Eri asiantuntijoiden puheenvuoroja, kuten yrittäjien tarinat, osuuskuntainfo, rahoitus, vakuutukset ja sosiaaliturva, yrityksen perustamisen vaiheet, yrittäjien neuvontaorganisaatiot

3. Verkostot vesille ja kannattavuus kuntoon (1 ov) - verkkokurssi
Yrittäjyys on tärkeä osa Jyväskylän aikuisopistoa. Jyväskylän aikuisopiston opinnoissa kannustetaan yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä, joissa yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat osa opetusta.

4. Valmiina yrittämään (2 ov)
Yritysidean löytäminen (asiantuntijaorganisaatiot), toimintaympäristön analyysit (mm. markkina- ja kilpailija-analyysi, toimintaympäristön tulevaisuuden näkymät, SWOT), alustava liiketoimintasuunnitelma, taloudelliset laskelmat, yhtiömuodot ja yrityksen perustamistoimet

 

Opiskelijalla on mahdollisuus vapaaehtoiseen valmennukseen, joka vie kohti liiketoimintasuunnitelmaa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osuuskuntayrittäjyyteen.

Lisätietoja vastuukouluttajiltasi ja alojen yrittäjyyskouluttajilta:
Sosiaali- ja terveysala: Sanna-Maria Kurki
Palvelualat: Pia Särkkä
Rakennusala: Paavo Hirvonen
Maarakennusala: Eija Likola
Liiketoiminta: Liisa Marin ja Mikko Laitinen
Logistiikka: Soili Siiriäinen
Luovat alat: Satu Tammikari
Metalli: Vesa Veckman

 

Yrittäjyysopinnot Tulosta sivu