ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Työssä oppiminen on osa opiskelua

Useimpiin koulutuksiin kuuluu työssä oppimisjaksoja jossakin yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Opiskelija hankkii yleensä työssä oppimispaikan itse vastuukouluttajan/ryhmävastaavan opastuksella.

Työssä oppimisjaksojen pituudet vaihtelevat koulutuksittain. Tutkintoihin liittyvät tutkintolaisuudet toteutetaan työssä oppimisen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysalalla oppilaitos vastaa työssä oppimispaikkojen hankinnasta. Erikseen sovittaessa opiskelija voi itsekin sopia työpaikan kanssa työssä oppimisesta ja työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. Opiskelijan tulee kuitenkin varmistaa kouluttajalta, että kyseinen työpaikka soveltuu tutkinnon osan näyttämiseen.

Joillakin työpaikoilla on tärkeätä tehdä salassapitosopimus. Opiskelijalla on samanlainen salassapitovelvollisuus, kuten vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työntekijöillä, työssä oppimisen jaksoilla ja tutkintosuoritusten aikana saamistaan asioista. Opiskelija allekirjoittaa opintojensa alussa salassapitovelvollisuuslomakkeen ja sitoutuu samalla noudattamaan sitä.

Työssä oppimisjaksosta pitää aina tehdä työssä oppimissopimus, joka on opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välinen virallinen asiakirja. Sopimus on tärkeä myös siksi, että työssä oppimisjakson aikana oppilaitoksen vastuuvakuutus kattaa ne henkilö- ja esinevahingot, jotka työnjohtajan alaisuudessa oleva opiskelija työssään aiheuttaa ulkopuoliselle taholle.

Työssä oppiminen ulkomailla

Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoiden on mahdollista hakeutua ulkomaille suorittamaan tutkintoon kuuluvia työssä oppimisjaksoja. Mahdollisuus tutkintotilaisuuden suorittamiseen muualla kuin Suomessa on kuitenkin alakohtainen asia.

Voimme käyttää aikuisopiston ja koulutuskuntayhtymän omia verkostoja työpaikan löytämisessä, mutta myös omat ulkomaankontaktit voidaan hyödyntää, kunhan työpaikan soveltuvuus meneillään olevan tutkinnon osan työssä oppimispaikaksi on varmistettu.

Opiskelijaliikkuvuuteen on mahdollista hakea apurahoja jakson pituudesta ja kohdemaasta riippuen. Liikkuvuusmahdollisuudet vaihtelevat, joten ota yhteyttä vastuukouluttajaasi sekä oman oppilaitoksesi kv-koordinaattoriin, jos kansainväliset ammatilliset kokemukset kiinnostavat.

Liitteenä myös hakemus KV-jaksolle sekä Europass CV-pohja.

  • Jyväskylän aikuisopistossa lisätietoja kansainvälisistä asioista antaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Auli Bister.
  • Jämsän ammattiopistossa lisätietoja kansainvälisistä asioista antaa kansainvälisten asioiden koordinaattori, koulutuspäällikkö Ari Salmela.

 

Tutustu myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kv-blogeihin: Kansainvälisyyskoulusta maailmalle

Työssä oppiminen Tulosta sivu