ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Todistukset aikuisopiskelusta

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättyessä opiskelija saa osallistumistodistuksen ja sen liitteenä opintorekisteriotteen, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot, niiden laajuus sekä arviointi.

Näyttötutkinnon tai osatutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintotodistuksen. Todistuksen myöntää tutkintotoimikunta, jonka kokousaikataulu määrittää tutkintotodistuksen saantipäivän. Yleensä tutkintotodistuksen saa 1-2 kuukautta sen jälkeen kun kaikki tutkintoon kuuluvat osat (tutkintosuoritukset) on arvioitu.

Koulutuksesta, joka ei ole tutkintoon johtava, opiskelija saa sen päättyessä todistuksen, josta ilmenee koulutuksen sisältö, kesto ja mahdollinen arviointi.

Jos tarvitset todistusta opintosuorituksistasi opintojen aikana, pyydä väliaikainen opintorekisteriote koulutussihteeriltä. Opintorekisteriotteesta käy tällöin ilmi ko. ajankohtaan mennessä suoritetut opinnot. Omien opintosuoritusten seuranta on mahdollista Wilman kautta.

Mikäli tarvitset muita kuin em. todistuksia (esim. opintojesi rahoittajalle tai viranomaisia varten), ota yhteys vastuukouluttajaasi tai oman alasi koulutussihteeriin /opintosihteeriin.

Todistukset Tulosta sivu