ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Poissaolot ja niistä ilmoittaminen

Päätoiminen opiskelu edellyttää säännöllistä osallistumista opiskeluun. Nykyaikaiset opiskelumenetelmät korostavat opiskelijan aktiivisuutta ja vastuullisuutta tässäkin suhteessa.

Mikäli tiedät ennalta tilanteesta, jossa poissaoloa ei voi välttää, neuvottele asiasta etukäteen vastuukouluttajan tai tutorohjaajan sekä niiden opettajien kanssa, joiden tunneilta joudut olemaan pois. Samalla voit sopia, miten voit kuroa poissaolosta johtuvan jälkeen jäämisen opinnoissa.

Useamman päivän jatkuvasta, yllättävästä poissaolosta tulee ilmoittaa vastuukouluttajalle tai tutorohjaajalle sovitulla tavalla.

Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, joka esitetään vastuukouluttajalle tai tutorohjaajalle. Joissain koulutuksissa seuranta on vieläkin tarkempaa ja todistus tulee esittää jo yhden päivän poissaolosta. Oman koulutuksen vastuukouluttaja tiedottaa poissaolokäytännöstä koulutuksen alkaessa.

Ota huomioon, että

  • Opiskelijan saamat tuet edellyttävät opetukseen osallistumista. Tämä koskee kaikkia koulutuksen rahoitusmuotoja.
  • Opintojakson suoritus voidaan hylätä poissaolojen perustella.
  • Jos henkilökohtainen suunnitelma ei toteudu poissaolojen vuoksi, asiasta on keskusteltava vastuukouluttajan kanssa ja suunnitelma muutettava.
  • Työvoimakoulutuksessa olevilla yhteensä 5 päivän luvaton poissaolo opiskelujen aikana antaa työvoimaviranomaisille oikeuden keskeyttää opinnot.
  • Omaehtoisessa koulutuksessa olevat, opintotukea saavat opiskelijat, ovat velvollisia ilmoittamaan opiskelujensa lopettamisesta Kelalle. Kela perii aiheetta maksetut opintotuet takaisin.

Huomaa myös

Työvoimakoulutuksessa olevilla yhteensä 5 päivän luvaton poissaolo opiskelujen aikana antaa työvoimaviranomaisille oikeuden keskeyttää opinnot.

Omaehtoisessa koulutuksessa olevat, opintotukea saavat opiskelijat, ovat velvollisia ilmoittamaan opiskelujensa lopettamisesta Kelalle. Kela perii aiheetta maksetut opintotuet takaisin.

Poissaolot Tulosta sivu