ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Opiskelun kustannukset

Opiskelukustannukset vaihtelevat koulutuksittain. Kustannuksiin vaikuttaa myös se, miten opiskelu rahoitetaan.

Omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoihin valmistavan koulutuksen opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse tutkintomaksun, joka on 58 euroa. Lisäksi opiskelija kustantaa itse oppikirjat ja oppimiseen tarvittavan muun henkilökohtaiseen käyttöön tulevan materiaalin, työasun, päähineet ja jalkineet sekä mahdolliset opintomatkat. Kustannuksia syntyy joissakin koulutuksissa myös ajo- ja muiden korttien tutkintomaksuista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavassa omaehtoisesssa koulutuksessa opiskelija maksaa 58 euron tutkintomaksun sekä koulutusmaksun, jonka määrä vaihtelee koulutuksen toteutustavan ja tutkinnon mukaan. Maksu on ammattitutkinnoissa vähintään 200 euroa ja erikoisammattitutkinnoissa vähintään 250 euroa. Maksu laskutetaan yhdessä tai kahdesssa erässä. Käytäntö vaihtelee aloittain. Lisäksi opiskelija kustantaa itse oppikirjat ja oppimiseen tarvittavan muun henkilökohtaiseen käyttöön tulevan materiaalin, työasun, päähineet ja jalkineet sekä mahdolliset opintomatkat. Kustannuksia syntyy joissakin koulutuksissa myös ajo- ja muiden korttien tutkintomaksuista.

Omaehtoisessa lisäkoulutuksessa maksu määräytyy suoritettavien opintoviikkojen mukaan.

Oppisopimuskoulutuksessa sovittu määrä tietopuolista koulutusta on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin tutkintomaksun, 58 euroa. Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja, mikäli työnantaja ei maksa tietopuolisen koulutuksen ajalta palkkaa. Näistä eduista sovitaan oppisopimusta tehtäessä.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija saa koulutuksen ajalta koulutuskorvausta, joka on tarkoitettu matka- ja ruokailukustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Opiskelija voi valita oppilaitoksen opintotarjonnan ulkopuolisia opintoja osaksi opintojaan. Niistä aiheutuvista lisäkustannuksista opiskelija vastaa itse.

Tutkintomaksu ja koulutusmaksut kerätään koulutuksen alussa. Maksuja ei palauteta vaikka koulutus myöhemmin keskeytyisi.

 

Opiskelun kustannukset Tulosta sivu