ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Käytössä monta opiskelumenetelmää

Aikuisopiskelu on tänä päivänä paljon muutakin kuin perinteistä luokkaopetusta. Se sisältää  lähiopintoja, itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, verkko-opintoja, projektioppimista sekä työssä oppimista. Aikuisopiskelu on monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä.

Opiskelumenetelmät vaihtelevat eri aloilla sekä eri koulutuksissa ja opintokokonaisuuksissa. Aikuisopiskelusta ja opiskelukäytännöistä kerrotaan opiskeluun orientoinnin yhteydessä ja opetussuunnitelmissa.

Lähiopiskelu

Lähiopiskelu on voi olla esimerkiksi luokassa, työsalissa tai vastaavassa tapahtuvaa opiskelua tai harjoittelua, ryhmätyöskentelyä, seminaarityöskentelyä tai ajo-opetusta. Se voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin.

Etäopiskelu

Etäopiskelu on yleiskäsite, joka tarkoittaa paikasta riippumatonta opiskelua, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opetuksessa voidaan käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa.

Opiskelu voi koostua muun muassa erilaisten tehtävien itsenäisestä tekemisestä ja tenteistä. Mahdollista on myös opiskelu yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa. Etäopiskelussa tehtävien palautuspäivä ja niihin käytettävä aika on sovittu, mutta muuten opiskelun tarkan ajankohdan voi opiskelija yleensä päättää itse.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on yksi etäopiskelun muoto. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Verkkoa voidaan käyttää myös pelkästään muun opetuksen tukena esimerkiksi tiedon jakamisessa.

Tietotekniikkaa ja tietoverkkoa hyödynnetään yhä enemmän koulutuksessa. Lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö Optima. Jämsän ammattiopistossa käytössä on myös Peda.net -oppimisympäristö.

Opiskelumuodot Tulosta sivu