ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Opintojen aloittaminen - hoidettavat asiat

Opiskelujen aloittaminen edellyttää varsinaisen opiskelun lisäksi monien käytännön asioiden järjestämistä. Nämä asiat käydään lävitse opintojen alkuvaiheessa orientointijaksolla. Mikäli jotain jää epäselväksi, voit kysyä neuvoa omalta vastuukouluttajaltasi/ryhmävastaavaltasi. Myös koulutussihteerit (Jyväskylän aikuisopisto) ja opintosihteerit (Jämsän ammattiopisto) opastavat tarvittaessa.

Nämä asiat on hoidettava

Aloitusilmoitus

Aloitusilmoitus tehdään opintojen alussa. Vastuukouluttaja/ryhmävastaava kerää opiskelijoiden henkilötiedot aloitusilmoitus-lomakkeella. Tietojen ilmoittaminen on välttämätöntä mm. opintosuoritusotteiden ja todistusten saamiseksi. Huom! Ilmoita muuttuvista osoite- ym. tiedoista suoraan koulutussihteereille (Jyväskylä) tai opintosihteereille (Jämsä), voit tehdä muutokset omiin tietoihisi myös Wilman kautta.

Tutkintomaksu

Tutkintomaksu tulee maksettavaksesi n. kuukauden kuluttua opintojen aloittamisesta, jos osallistut näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen ja olet omaehtoisessa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa.Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden ei tarvitse maksaa tutkintomaksua itse. Vuonna 2016 maksun suuruus on 58 euroa. Maksu menee tutkintotoimikunnalle eikä sitä makseta takaisin, mikäli opinnot keskeytyvät. Jos laskutusosoite on eri kuin kotiosoite, tämä on tärkeää ilmoittaa aloitusilmoitusta tehtäessä.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu omaehtoisessa koulutuksessa on 100–400 euroa, mutta voi olla enemmänkin. Se koskee ammatti- tai erikoisammattitutkintoa omaehtoisena koulutuksena suorittavia opiskelijoita. Tarkka summa kerrotaan koulutuksen tiedoissa. Koulutusmaksu maksetaan opintojen alkuvaiheessa.

Muita kuluja opiskeluun saattaa liittyä alasta ja opiskeltavasta aineesta riippuen. Nämä kulut kerrotaan koulutuksen tiedoissa.

Tietoverkon käyttösopimus

Tietoverkon käyttösopimus tehdään myös opintojen alussa. Kaikkien tietoverkkoa käyttävien opiskelijoiden on tehtävä tämä sopimus, joka on edellytys käyttäjätunnuksen ja salasanan saamiselle. Tietokoneiden ja tietoverkon käyttämisestä on kerrottu tarkemmin tietokoneiden käytöstä kertovilla sivuilla.


Opintojen aloittaminen Tulosta sivu