ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Opintojen ohjauksen menetelmät

Opintojen ohjauksen menetelmät vaihtelevat riippuen henkilön tilanteesta ja tutkinnon suorittamisen vaiheesta.

Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa tutkinnon suorittajan ja ohjaajan henkilökohtaisia keskusteluja. Henkilökohtaiseen ohjaukseen sovitaan aika etukäteen. Ohjaajana voi olla oma vastuukouluttaja, muu kouluttaja tai aikuisopiston ohjauspalveluiden ohjaaja. Ohjausta voi saada myös puhelimella, sähköpostitse tai verkossa.

Pienryhmäohjaus

Pienryhmäohjauksessa tutkinnon suorittajat voivat keskustella yhdessä opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioista. Pienryhmissä voi olla ohjaaja tai tutkinnon suorittajat voivat kokoontua keskenään pohtimaan haasteelliseksi kokemiaan opiskeluasioita. Ideana on, että tutkinnon suorittajat antavat vertaisohjausta toisilleen. Pienryhmäohjausta käytetään esimerkiksi tutkintoihin liittyvien henkilökohtaisten suunnitelmien rakentamisen tukena.

Ryhmäohjaus

Ryhmäohjausta käytetään opintojen ohjausmenetelmänä silloin, kun käsitellään koko ryhmää koskevia yhteisiä asioita. Suuremman ryhmän ohjaustilanteet ovat luonteeltaan tiedottavia.

Opiskelijalla on käytössä myös itsenäiseen käyttöön perustuvia tiedonhankinnan välineitä, kuten oppilaitosten www-sivut, aikuisintra ja opinto-oppaat.

Jyväskylän aikuisopiston oppimisstudiosta tukea oppimisvaikeuksiin

Oppimisstudio on tarkoitettu Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, opiskeltavan asian hahmottamisen vaikeuksia tai matematiikan tai kielten oppimiseen liittyviä vaikeuksia.

Oppimisstudiossa voi saada tukiopetusta ja ohjausta ammatillisissa oppiaineissa. Siellä voi myös harjaannuttaa tekstin tuottamista, esimerkiksi kirjallisten etätehtävien tekemisessä tai tutkintotilaisuuteen liittyvän suunnitelman laatimisessa.

Työskentely tapahtuu pienryhmissä vertaistukea hyödyntäen. Oppimisstudiossa järjestetään myös lukiseuloja ja matematiikan testejä.

Oppimisstudioita järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin klo 14-15.30. Jokaisella iltapäivällä on oma teemansa. Oppimisstudioon ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Sieltä löytyvät kunkin oppimistudiokerran ajankohdat ja teemat. Oppimisstudioon tulee ilmoittautua vähintään viikkoa ennen studiopäivää. Ilmoittautumiseen tulee merkitä teema, johon on osallistumassa. Ohjaajina toimivat ammatilliset erityisopettajat tai eri oppiaineiden kouluttajat.

Lisätietoja

Kaija Kröger,
puh. 040 341 6395
Ulla Virtanen,
puh. 040 341 5083
Maarit Pakarinen,
puh. 040 341 5039
sähköpostitse etunimi.sukunimi@jao.fi

Ohjaus ja tukitoimet / Ohjauksen menetelmät Tulosta sivu