ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Oppimisvaikeuksiin on tarjolla apua

Aikuisilla voi olla oppimisvaikeuksia aivan samalla tavalla kuin nuorillakin. Aikuisten kohdalla oppimisvaikeudet ovat voineet jäädä selvittämättä ja aiemmat opinnot ovat voineet keskeytyä riittämättömän ohjauksen ja tuen vuoksi. Aikuisopiskelijoille on kehitetty soveltuvia erityisen tuen muotoja opintojen etenemisen helpottamiseksi.

Oppimisvaikeuksissa kyseessä voivat olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eli lukivaikeudet tai harjaantumattomuus opiskeluun ja motivaation puute. Joskus oppimisvaikeuksien taustalla on muita syitä esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeuksia, mielenterveyden ja tunne-elämän vaikeuksia sekä yleiseen elämänhallintaan liittyviä ongelmia.

Jokaisen tutkinnon suorittamiseen tähtäävän opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet pyritään selvittämään jo hakeutumisvaiheessa oppilaitoksen edustajan kanssa käytävässä keskustelussa, jossa kartoitetaan opiskelua suunnittelevan toiveet ja mahdollisuudet opiskeluun. Asia on esillä myös, kun opiskelija tekee opintojensa alkuvaiheessa henkilökohtaisen suunnitelmansa.

Opiskelijan kannattaa olla tässäkin suhteessa aktiivinen ja kertoa oppimisvaikeuksistaan tai niitä koskevista epäilyksistä jo hakeutumisvaiheessa. Tuolloin ne voidaan ottaa huomioon opintoja suunniteltaessa.

Lukivaikeudet voidaan selvittää lukiseulalla, joka kertoo lukivaikeuden laadun ja tuen tarpeen. Lukiseulan pohjalta voidaan miettiä yhdessä opiskelijan kanssa hänelle sopivia tukitoimenpiteitä.

Keskeinen tukimuoto erityisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle on henkilökohtainen ohjaus, jota antavat ennen kaikkea vastuukouluttajat ja opettajat. Tarjolla on myös opinto-ohjaajien ja erityisopettajien palveluja.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin.

Ohjaus ja tukitoimet / Apua oppimisvaikeuksiin Tulosta sivu