ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Opintojen ohjaaminen

Ohjausta opintoihin saavat kaikki tutkinnon suorittajat ja opiskelijat. Ohjauksen määrä, sisällöt ja ohjauksessa käytettävät menetelmät vaihtelevat. Ohjauksen tarve vaihtelee henkilöittäin, koska henkilöiden lähtötilanteet ovat erilaisia. Myös tutkinnon suorittamisen vaihe vaikuttaa ohjaustarpeisiin. Ohjauksen tavoitteena on tukea tutkinnon suorittajan itseohjautuvuutta ja itsenäistä tiedonhankintaa.

Ohjauksen avulla tutkinnon suorittaja laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman ja saa tukea sen toteuttamiseen. Henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjataan koulutukseen hakeutumisen vaiheessa ohjaus- ja tukitarve. Suunnitelmaa muutetaan, jos ohjaus- ja tukitarpeessa tapahtuu muutoksia.

Ohjauksen avulla perehdytään aikuisopiskeluun sekä saadaan tukea opiskelun etenemiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Ohjausta saa myös vaihtuvien elämäntilanteiden ja opiskelun yhdistämistä koskeviin asioihin.

Jokaisella tutkinnon suorittajalla on nimetty vastuukouluttaja tai tutorohjaaja. Hän ohjaa opintojen suunnittelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa esimerkiksi työssä oppimisen työpaikkojen ja valinnaisten tutkinnon osien valinnassa. Ammatillisen kehittymiseen liittyvää ohjausta saa myös muilta kouluttajilta.

Tutkinnon suorittamiseen ja erilaisiin kysymyksiin saa apua oppilaitoksen opinto-ohjaajilta ja erityisopettajilta. Heidän palveluistaan saa tietoa oman vastuukouluttajan tai tutorohjaajan kautta.

Hakijoille, opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille annetaan tietoa eri alojen työllistymismahdollisuuksista ja työmarkkinatilanteesta. Ohjausta ja tukea tarjotaan myös opintojen keskeyttämisen riskitilanteisiin ja hallittuun keskeyttämiseen.

Aikuisille tarjotaan tarvittaessa erityiseen tukeen liittyviä palveluja sekä ohjausta oppilaitoksen ulkopuolisten palveluiden piiriin.

Jyväskylän aikuisopiston maarakennusalalla nuorten kuraattoripalvelut hoitaa Tarja Viitala.

Ohjaus ja tukitoimet Tulosta sivu