ylakuva_aikuisintra_seinalla2.jpg

Koulutusrahaston ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Stipendin saajalta edellytetään:

  • yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa
  • alle 64 vuoden ikää.

 

Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Työhistoriaan ei myöskään lasketa koulutusaikaa tai palkatonta harjoitteluaikaa.

Ammattitutkintostipendi on veroton etuus ja sitä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Stipendin suuruus on 395 euroa (suoritettu 1.8.2016 tai sen jälkeen). Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen päiväystä.

Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Hakemus kannattaa tehdä sähköisesti Koulutusrahaston verkkosivuilla. Sähköinen hakemus on nopein ja vaivattomin tapa hakea ammattitutkintostipendiä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa Koulutusrahaston sivuilta ja lähettää hakemuksen postitse. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotoimikunnan myöntämästä tutkintotodistuksesta.

Lisätietoja: Koulutusrahaston tiedote ammattitutkintostipendistä 2016

Ammattitutkintostipendi Tulosta sivu